Kişilik Haritası

Kişilik Haritası

Kişilik haritası genetik ve kültürel özelliklere bakılarak oluşturulur ve kişilik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Mülakat ile desteklenen testler aracılığıyla karakteri % 95’e varan oranda belirleyebilen kişilik haritası, meslek seçiminden, eğitime, toplum hayatından uluslararası ilişkilere her alanda kullanılıyor.

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selim Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, kişiliğin kültürel ve genetik özelliklerle yakından ilişkili olduğunu, buna bağlı olarak da dış etkilerle değiştirilemeyeceğini söylemiştir.

Genetik ve kültürel öğelerin sonucu ortaya çıkan kişilik özelliklerinin bir harita ile ortaya konabildiğini ifade eden Uzunoğlu’na göre durum şöyledir.

kişilik haritasının belirlenmesi

Belirli kültür özellikleri, belirli genetik yapılar içinde yaşam olanağı bulur. Bir kişinin hangi konuya ilgi duyacağı, yetenekleri, her gende gelişemez.

Kişilik nasıl ortaya çıkar?

Kişilik genlerle kültürel yapının örtüşmesi ile ortaya çıkar, bu nedenle de değiştirilemez. Huylarımızı değiştirmeye değil, özelliklerimize uygun yaşam biçimi geliştirmeye çalışmalıyız. Kendimizi tanımalı ve barışık olmalıyız. Toplumsal hayatta da (bu böyle öğrenilir, bu sorunun çözümü budur) gibi genel kurallar koymak doğru değildir. İnsanların kişilik özellikleri farklı farklı olduğuna ve değiştirilemediğine göre çözüm yollarının değişik olabileceğini hatırlamalıyız.

Gelecek planlaması için kişilik haritası

Kişilik haritasının evlilikten, meslek edinmeye, çocuk eğitiminden, uluslararası ilişkilere kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Uzunoğlu, özellikle büyük şirketlerin personelini en verimli olabileceği alanda görevlendirmek için bu yolu tercih ettiklerini kaydetti.

kişilik haritası nedir

Meslek yaşamında büyük önem verilen hizmet içi eğitimlerin genel bilgiler kullanılarak hazırlanması nedeniyle başarı oranının yüzde 10’larda kaldığını savunan Uzunoğlu, “Milyarlarca liraya eğitim programları hazırlanıyor. Buna karşın kişilik haritası gözardı edilirse bu programlardan istenilen sonuç alınamaz. Başarı için kişisel uyum şart” dedi.

Uzunoğlu, devletlerin, uzun vadeli planlarını yaparken, bireylerin kişilik haritalarından yararlandığını belirterek, şöyle devam etti:

“İsrail vatandaşlarının kişilik haritalarını çıkararak, gelecek 20 yılını planlıyor. Başta Almanya olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi de bu sistemi uyguluyor. Ayrıca uluslararası ilişkilere yön verilirken liderlerin kişilik haritaları önem kazanıyor. İstihbarat çalışmalarında önemli yer tutuyor. ABD’nin dünya liderlerinin kişilik haritalarını çıkardığını biliyoruz. Seri katillerin yakalanmasında toplumsal olayların çözümünde bu haritalar ipuçları veriyor.”

kişilikler

Kişisel özelliklerin bir başka kişi ya da kurum tarafından bilinmesinin olumsuz sonuçlar doğurmasının da mümkün olabileceğine dikkati çeken Uzunoğlu, “Bilim iki ucu keskin bir bıçaktır. Kötü amaçlarla kullanılabilir diyerek bilimden uzaklaşamayız. Bilgiyi doğru şekilde kullanacak erdemli nesilleri yetiştirmek zorundayız” dedi.

Kişilik haritaları nasıl belirleniyor?

Tabii sayın Uzunuoğlu bu açıklamaları yıllar önce yaptığında, henüz internet algoritmaları gelişmemiş, akıllı telefonlar çıkmamıştı. Şimdi artık uzun süredir kişilik haritaları veri takip sistemiyle otomatik olarak ve çok kolay bir şekilde belirlenebiliyor. Ama hayat, kariyer ve kişisel gelişimle ilgili doğru yönlendirmeler için değil, çoğunlukla doğru ve ilgili reklamlara yönlendirmek için kullanılıyor.

Psikolojibilgisi.com | Psikoloji Kişisel Gelişim ve Farkındalık Konularında Bilgi Alabileceğiniz Psikoloji Sitesi