Alfred Adler kimdir? Hangi kitapları yazmıştır? Hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler. Akıldan geçenleri okuma konusu, artık bilimin tam menzili içine girdi. İnsan beyninin içinden geçen düşünceleri, özetle akıl okuma konusu bugüne kadar bilimin el atamayacağı bir alan sanılıyordu. Ancak, son on yılda beyin görüntüleme teknolojisinde devrim yaratan gelişmeler sayesinde zihnimizden geçenleri gerçek zamanda okumak artık olası.

Alfred Adler’in Hayatı – Çocukluğu

Adler, Macaristan’dan Avusturya’ya göç eden bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1870 yılında Viyana’da doğdu. Babası ticaretle uğraşmaktaydı. 4 yaşına geldiğinde büyüyünce doktor olacağını söylemeye başlamıştı. Bunu söylemesinde elbette sıkıntılı çocukluk yaşantılarının etkisi vardı.

Bunlar arasında yanındaki yatakta yatarken ölen kardeşine ait izlenimler, kendisinin de raşitizm nedeniyle kemiklerindeki sorunları olması ve sürekli hasta olarak gördüğü annesini iyileştirme isteği sayılabilir. Alfred Adler insanları tanıyabilmesini sokak çocukluğundan gelmesine bağlar.

Alfred Adler – Öğrencilik ve Okul Yaşamı

Alfred Adler kimdir? Hayatı ve kitapları

Tıp eğitimi ve ihtisasını yapıp göz hekimi olarak, çalışmaya başlamıştır. Ancak muayenehanesinin iş yapmaması üzerine pratisyen hekimlik yapmaya başlamış ve çevresinin sevgisini kazanmıştır. Bu dönemde Viyana’da daha çok yoksullara hitap eden polikliniklerde çalışmıştır.

27 yaşında evlenmiştir. 32 yaşındayken bir dostu ile birlikte tıbbi nitelikli bir dergi çıkartmaya başlamıştır. O yıl Freud ile tanışarak, psikanalitik akımın içine girmiştir. 37 yaşında iken “Organların Yetersizliği Üzerine İnceleme” adlı eserini yazmıştır.

40 yaşına geldiğinde ise, bu derneğin başkanı olmuştur. Bir yıl kadar sonra Adler’in görüşleri ile Freud’unkiler farklılaşmaya başladı. Adler’in “Eril Protesto” adını taşıyan yazısı grupta tartışma ve yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine Adler ve ona eşilik eden 6 kişi dernekten istifa edip, Bireysel Psikoloji Derneği‘ni kurdular.

42 yaşında “Nervöz Karakter” adlı ikinci kitabını yayınlayan Adler, 2 yıl kadar sonra yeni derneğin içinden arkadaşlarının ve kendisinin çok sayıda yazılarını içeren “Tedavi Etmek ve Eğitmek” adlı eseri oluşturmuştur. Bu sırada bir üniversiteye öğretim elemanı olarak başvurusunu yapmış ama red cevabı almıştır.

Travma sonrası stres bozukluğu

Alfred Adler Hayatı Kitapları

I.Dünya Savaşı’nın başlaması ile, askeri hekim olarak görev yapmış, başarıları dikkati çekmiştir. Bunun üzerine cephe hekimlerinin savaşlarda da rastlanabilen “akut stres bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu” konularında eğitimlerini arttırmaları için daha üst bir göreve atanmıştır.

Savaşın bitişinde Osmanlı İmparatorluğu gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da karşı taraf tarafından bölünmüş ve işgal edilmişti. Savaş sonrası yazdığı bir yazıda “insanların kendileri ile ilgisi olmayan bir savaşa girmek için heyecan duymasını, kendilerinin hissettikleri acizlik ve çaresizlik duygularından kaçınmak” şeklinde açıklamıştır.

Alfred Adler’in savaşa bakış açısı

Gene savaş karşıtı “Öteki Taraf” adlı yazısında halkın savaşçı bir eğilimle beslendiğinde, propagandalar ile birlikte, özellikle kişilikleri ve yaşantıları ile ilgili sorunlar da yaşıyorlarsa, savaş fanatiği haline gelebildiğini belirtir. Adler’e göre halkın çoğunluğu ise durumu yeterince netlikte bilemedikleri ve değerlendiremedikleri için, baştaki yöneticilerin isteği ile savaşmaya gider.

Ne zamanki savaş kaybedilir, o zaman halk kendilerini ezenlerden kurtulur. Başkası ile savaşarak elde edemeyeceği huzura, asıl gereksinimi olan kendini rahatça ifade edebildiği demokratik yönetim ile ulaşır. Alfred Adler 50 yaşındadır, savaş bitmiştir. Artık ülkenin tekrar eğitim ve kalkınma hamlesine girme dönemidir.

Alfred Adler’in ölümü

alfred adler kimdir kitapları ölümü

Bu aşamada Adler de üzerine düşen görevi yapar, öğretmenler için çocuk yetiştirmeye yönelik kurslar, danışmanlık hizmetleri ve eğitimde yeni sistemler üzerine çalışmalara kendi yaklaşımları ile katılır. Bu dönemde İnsan Bilgisi adlı kitabını çıkarmıştır.

Bu yıllardan sonra daha çok yurt dışında kongre ve seminerlerden aldığı davetlere katılır. 59 yaşına geldiğinde Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde iki yıl sürecek öğretim üyeliği görevine başlar. 67 yaşında iken Hollanda’da verdiği bir seminer sonrasında göğüs ağrısı hisseder.

Hekimin dinlenme ve tedavi önerisine karşın, programında olan İngiltere’deki konferansa katılır. Ancak İngiltere’deki konferansın dördüncü gününde kendisini o günkü derse bekleyenler, bir süre sonra hocalarının sabah üniversiteye giden bilim yolunda kalp krizinden öldüğü haberini alacaklardır.

Çocuk eğitimi nasıl olmalıdır?

Alfred Adler Bireysel Psikoloji

Adler’e göre yetersizlik algısı gerçek yetersizlik durumundan çok daha etkili idi. Bu his insanlarda ya bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik çabalamaya, ya içine kapanarak, dünyaya küsmeye ya da antisosyal davranışlarla çevreye ve çevredekilere zarar verici davranışlara yol açmaktaydı.

Dünyaya küsen birey kendinde kırıntı halinde bile olsa var olan toplumsallık duygusu ile tekrar toplum içine çekilip, aktif hale gelebilir. Alfred Adler‘e göre yaşam topluma karşı bir sorumluluktur. Adler eğitimdeki hatalar sonucunda da çocuğun ezilmesi, ağır cezalar uygulanması, pasif duruma alıştırılması, inisiyatif ve yaratıcılığın kullandırılmaması, tek başına bir şey yapamayacağı duygusunun yerleşmesi görülebilmektedir.

Ayrıca çevre de buna destek olmakta büyükler yanında kendini ifade etmesi önlenmekte, arkadaşlarının alaylarına müdahale edilmemesi de buna zemin hazırlayabilmektedir. Kişiler hissettikleri aşağılık duyguları ile ya başka özelliklerini öne çıkararak diğer insanlar üzerinde üstünlüklerini göstermeye çalışırlar ya da sıkıntı, utanç, endişe ve değersizlik hisleri ile daha dar bir çevre içine sığınıp, onlar üzerinde baskı kurmaya çalışabilirler.

Adlerci görüş nedir? Neyi savunur?

Bu durumu takiben kişilerde çok farklı bağımlılıklar (alkol, uyuşturucu madde, kumar vb), çeşitli nevrotik bozukluklar, cinsel davranım bozuklukları ve antisosyal davranışlar sonucu suça eğilim gözlenebilmektedir.

Adlerci görüşe göre, bu gibi bozuklukların tedavisinde altta yatan aşağılık duygularını oluşturan olumsuz düşünce şemalarının düzeltilmesi gerekir. Bireyler hangi soydan, cinsiyetten, sosyokültürel çevreden gelirlerse gelsinler öncelikle insandırlar.

Değersizlik hissi

Her insan zekası, duyguları ve kültürü ile değerlidir. Doğan her bebek geleceğimiz için önemlidir. İyi ürün almak için, toprağa tohum atmak yetmez, ona iyi bakım vermek gerekir. Sadece başkalarında bulunan, sahip olamadığımız kaynakları övüp, sahip olduklarımızı görmezden gelmek de bir aşağılık duygusu ifadesidir.

Önemli olan kendi kaynaklarını diğerlerinin kaynaklarına göre geliştirmek için çaba sarf etmektir. Bunun için elbette ki, herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Siz ancak görevinizi tam olarak yaparsanız, yakınma hakkına sahip olabilirsiniz. Aksi halde yapılan yakınmalar kendi değersizlik hislerimizin ve aşağılık duygularımızın başkalarına yüklenmesi, yansıtılmasından başka bir şey değildir.

Kendinizi ancak daha çok çalışarak, emek harcayıp, ürün vererek ortaya koyabilirsiniz. Bu da ne yazık ki, yorulmadan olmaz. Ne kadar acılar yaşanmış olursa olsun, inatla “ben hala varım” denmelidir. Kararmış gümüşler, göz alıcı parlaklıktaki gümüşlere dönüşebilir, yeter ki parlatmak için çabalayın.