Melanie Klein kimdir? Hangi kitapları yazmıştır? Hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler. Temelde Freud’un izinde olan ve Budapeşte’den Berlin’e, oradan da 1926 yılında İngiltere’ye göç eden Melanie Klein; çocuklarla sürdürdüğü psikanalitik çalışmalarında ilgisini içleştirilmiş objelere odaklaştırarak psikanaliz kuramına farklı bir boyut getirmiştir.

Yaşamın ilk yılının ruhsal gelişimin en belirleyici dönemi olduğunu vurgulayan Melanie Klein, 3-6 yaşları arasında yaşandığı düşünülen Oediepus Kompleksinin aslında yaşamın ilk ayının ikinci yarısında yaşanan memeden kesilme süreci içinde yer aldığı görüşündedir.

Klein’a göre iç güdüsel dürtüler, spesifik obje ilişkileri içine geçişmiş karmaşık ruhsal fenomenlerdir.

Melanie Klein

Melanie Klein’in görüşleri başlangıçta İngiliz Psikanaliz Derneği‘nde sert tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.
Zamanla kuruluş içinde Klein’i destekleyenler, ona karşı olanlar ve tarafsızlar olmak üzere 3 grup olmuştur.

Klein ve Fairbairn’in çalışmaları ile “Şizoid İnsan” tipi tanımlanmıştır.