Carl Gustav Jung kimdir? Hangi kitapları yazmıştır? Hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler. İsviçreli olan Carl Gustav Jung, Freud’un öğrencisiydi ve 1912’de Freud’dan ayrıldı.

Jung, ruhsal dinamikleri anlamak için, hastanın kendisini değerlendirmesini dinlemenin yeterli olmadığını, ortak (toplumsal) bir bilinç altının da olduğunu öne sürdü.

Bu toplumsal bilinçaltının öğeleri, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana tüm insanların bilinçaltında tek tek taşıdıkları kültürel ilk örneklerdi.

Ortak bilinçaltı

Carl Gustav Jung, ortak bilinçaltından yola çıkarak düşleri yorumladı.

Jung hastalarının rüyalarının, yaşamlarında yaptıkları hatalara dair belirli fikir verebileceğini düşünürdü. Mesela birisi rüyalarında hep vahşi hayvanları görüyorsa, Carl Gustav Jung bunun nedeninin kişinin öfkesiyle yüzleşememesiyle ilgili olduğunu söylerdi.

Jung, bu ilgisi nedeniyle sanat ve dünya mitleri üzerine çalışmaya başladı. Bunlar arasında bulduğu benzerlikler, bütün insanların birbirine benzediği tezini doğruladı.

Yarası olmayan şifacı olamaz!

Carl Gustav Jung kitapları çok uzun yıllardır, her dönemin insanlarına hitap etmeye devam ediyor.

 • Kırmızı Kitap
 • Bilinç ve Bilinçdışı
 • İnsan ve Sembolleri
 • Kişiliğin Gelişimi
 • Feminen ve Dişiliğin Farklı Yüzleri
 • Maskülen ve Erilliğin Farklı Yüzleri
 • Rüya Analizleri
 • Rüyalar
 • Yoga ve Meditasyon Psikolojisi
 • Psikolojide Tipler
 • Psikoterapi Pratiği
 • Ruh ve İnsan, Sanat, Edebiyat
 • Psikoloji ve Felsefe ve Zofingia Dersleri
 • Modern Psikolojinin Tarihi
 • Analitik Psikoloji Üzerine İki Deneme
 • Kundalini Yoga Psikolojisi
 • Freud ve Psikanaliz
 • Psikiyatri Araştırmaları
 • Çocuk Rüyaları
 • Akıl Hastalığının Psikogenezi
 • Jung Psikolojisi & Bir Psikoloji ve Modern Psikanaliz Kuramı
 • Dört Arketip
 • Anılar, Düşler, Düşünceler
 • İnsan Ruhuna Yöneliş

Kendisinin de hayatında travmalar ve zorlu olaylar vardı. Bunlardan en önemlisi, ki kendisinin rüya alanında çalışmasına sebep olmuştur, çocukken gördüğü bir rüyadır.

Carl Jung bu rüyasında, annesiyle birlikte bir mağaraya giriyordu. Rüyanın hem kendisi hem de detayları, onu psikoloji ve psikanaliz ile ilgilenmeye yönelten ilk deneyim olmuştu.

Bu nedenledir ki şöyle çok etkileyici bir sözü vardır :

Yarası olmayan şifacı olamaz. Çünkü gerçek iyileştirici güç, yaranın kendisinden gelir. Yalnızca yaralanmış hekimler iyi edebilir.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung’un travmaları

3 yaşında gördüğü mağara temalı rüyası, onun ilk travmasıydı. Ancak daha sonra 1. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları da Carl Gustav Jung’un travmaları arasına girdi.

travmalar ve biliçaltı

O dönemde cephede askeri doktor olarak görev yapıyordu. Savaşın travmatik etkileri kendisinin kişisel ve profesyonel gelişiminde etkili oldu ve onun analitik psikoloji kuramına yansıdı.

Acı çektiğimizde yaramızdan kendi derinliğimize bakar, kendi gölgemizle tanışırız. Toysak orada sadece kendi yalnızlığımızı, bilgeysek orada bütün insanlığı görürüz.

Carl Gustav Jung

Bundan sonra evliliği sürecinde bir travma daha yaşadı. Hastalarından biri olan Sabina Spielrein’e gönlünü kaptırdı ve bu olay da onun hayatında karmaşık duygusal durumlar yarattı.

Yaşadığı tüm bu olaylar sayesinde analitik psikolojiyi ve arketip teorisini geliştirmiştir.