NLP Nedir? Tekniği Açılımı Tedavisi Ne İşe Yarar?

NLP Nedir? Tekniği Açılımı Tedavisi Ne İşe Yarar?

değişmek gelişmek nlp teknikleri nlp nedir ne işe yarar açılımı

Günümüzde başarı deyince iş hayatı, okul hayatı veya özel hayat ayrımı yapılmıyor. Bugün gelişme ve haşan, her alandaki insanı ilgilendiriyor. Çocuklarımızı başarı için geliştirmeye ve motive etmeye çalışıyoruz. Şirketler ve kuruluşlar, çalışanları geliştikçe daha ileriye gidiyor. Bunun için de çalışanların kişisel gelişimine yatırım yapmak için bütçe ayırıyorlar. Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim insanların kapasitelerini, performanslarını ve sonuç olarak verimini artırmaya katkısı olacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesidir.

Nlp kişisel gelişim nedir?

Kişisel gelişim tamamını derinlemesine incelediğimizde; öncelikle kişinin kendini daha iyi tanıması, daha iyi ilişkiler ve daha iyi iletişim kurmak için çevresindeki insanları tanıması, sürekli olarak olumlu davranışlar sergilemesi, başkaları üzerinde etkili olması, sorun odaklı olmak yerine problem çözümüne odaklanması ve hepsinden önemlisi beynini etkili biçimde ve en yüksek düzeyde kullanabilmesi gibi davranışlarını geliştirilmesi bulunduğunu görürüz.

Son yıllarda kişisel gelişim kavramı, günlük hayatımızda kullandığımız ve her yerde önümüze çıkan bir kavram oldu. Önceleri şirketlerin çalışanlarını geliştirmek için verdikleri eğitimler, bir moda gibi toplumun bütün kesimlerine yayılmaya başladı.

nlp nedir faydaları nelerdir

Yayın evlerinin gayretleriyle toplum, önce yabancı yazarların tercüme edilmiş kişisel gelişim kitapları ile tanıştı. Çok geçmeden bizim içimizden insanlar bu konudaki çalışmaları ile seslerini duyurdular. Bu kervana her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor.

Peki, bu bir moda olabilir mi? Pek sanmıyorum. Bir moda olsaydı, çok kısa zamanda bu konular unutulurdu. Bir eğilim, 10 yıllarla ifade edilen dönem devam ediyorsa, hem de artan bir ilgiyle, buna moda diyemeyiz. Bu, olsa olsa bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç başarı ve gelişim mecburiyetinden doğuyor.

Günümüz insanı, gelişmeye ve başarmaya, geçmişe oranla çok daha mecbur. Koşullar artık çok hızlı değişiyor. Koşullara ayak uyduramayanlara karşı acıması olmayan günlerde yaşıyoruz. Yarın bugünden daha zor olacak. Başarma yolunda mazeretlerin ardına saklanmak bizi kurtarmayacak. Toplum olarak hep mazeretlere sığınma devri bitti. Mazeretlere sığınmanın, ağlamanın bir faydası olmadığını da acı tecrübelerle birçok kez yaşadık.

NLP tekniği yöntemi ve açılımı nedir?

NLP bir yöntemdir. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

nlp açılımı nedir

NLP bir davranış biçimidir. Merak ve macera duyguları tarafından biçimlendirilmiştir. Hayata, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakar. İnsanları etkileyen iletişim biçimleri ve nelerin öğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amaçlar.

NLP bir teknolojidir. NLP, öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini, bir zamanlar imkansız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar.

NLP’nin yöntemini şöyle açıklayabiliriz. Sistem, temelinde iki ana başlıktan oluşur :

  1. Sistemi anlama
  2. Sistemi uygulama / uyarlama

NLP tedavisi ne işe yarar?

Sistemi anlama NLP‘nin bakış açısını öğrenme aşamasıdır. Burada NPL’nin varsayımlarını çok iyi özümsemek gerekiyor. ‘Sinir‘ olarak Türkçe’ye çevrilen “Neuro” kelimesi ile anlatılmak istenen, vücudun sadece %2’sini (genellikle 1369 gram civarında) oluşturan beynin ta kendisidir. Bir çoğumuz beynimizi etkin ve bilinçli bir biçimde kullanamıyoruz.

nlp tekniği nedir

Beyin, kapama düğmesi olmayan bir makineye benzer. İnsanların çoğu beyinlerinin esiridir. Sanki otobüsün sürücü koltuğuna zincirle bağlanmışlardır ve direksiyon başkasındadır. Beynimize yön vermezsek, ya kontrolden çıkmış bir halde bir yere çarpıp duracak, ya da bizim adımıza kontrolü başkaları ele geçirecektir.

NLP Kedini anlama ve çevreyi algılama

Çevremizde olan biteni beş duyumuzla algılayıp yorumluyoruz. Gördüklerinize, duyduklarımıza ve hissettiklerini ize inanıyoruz. Çevremizde olan biteni algılayıp yorumlamamız ve bu yorumun bize özgü olması, kişisel zihin haritamızın çerçevesini oluşturur. Bu kişisel harita bizim gerçekliğimizdir, yani bilim anlayışımızdır ya da bilincimizdir. Ancak herkesin zihin haritası farklıdır, bunun için kişilerin zihin haritaları gerçek dünyayı göstermez.

NLP Beyin Dili Programlama

Bunu kabul ettiğiniz anda, farklı açılardan bakmayı öğrenirsiniz. Sizin yaşamakta olduğunuz deneyimlerin, dünyayı algılamaya yetmediğini fark edersiniz. Dünyayı ve çevremizi algılamaya devam ettiğimiz sürece, haritalama ve çerçeveleme süreçleri devam eder.

Haritamız ve beynin elektrokimyasal bir çalışma sistemi vardır ve kişisel haritamız, beynimizin sinirsel ağının çalınması ile oluşur. İnsanların kişisel haritaları hayatları boyunca yaşadıkları deneyimler sonucu oluşur. Bu süreçte, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde zihinsel filtrelerimize pekçok şeyi ekleyebilir veya çıkartabiliriz. Yani zihnimizi gerçekten değiştirebiliriz. NLP bize bu değişiklikleri bilinçli olarak yapma ve istediğimiz sonuçlara ulaşma şansını verir.

nlp beyin haritası

Peki sizin gerçeğiniz, yani haritanız nedir? Bizler bu dünyayı, olayları, nesneleri kendi algılama filtrelerimizi kullanarak görüyoruz. Hiçbir şeyi
olduğu gibi görmüyoruz. Bizim gerçekliğimiz (haritamız) bizim sübjektif ve sınırlı algılarımızdır, gerçek dünyayı göstermez. Bu görüş bazı kişilere
şaşırtıcı gelebilir. Başka insanların deneyimlerini keşfettiğinizde ve farklı yorumlama yeteneğinizi geliştirdiğinizde, öğrenme becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bizim atasözlerimizde çok doğru saptamalar yanında, yanlış saptamalar da vardır. Bunlardan birisi şu sözdür: ‘Bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.’ Alışkanlıkların değişmeyeceğini anlatmak için söylenmiş olan bu söz, algılarımızın değişmeyeceğini iddia ettiği için yanlış bir yönlendirme yapmaktadır. Aslında gerçek şudur: Değişmeyi istiyorsanız değişirsiniz.

nlp ile değişim

NLP yeniden çerçeveleme

Yeniden çerçeveleme ne demektir? NLP yeniden çerçeveleme yöntemi; dünyayı algılama alışkanlıklarımızı değiştirmeyi ifade eder. Kendi gözlüğümüzü çıkartıp, başkalarının gözlüğü ile bakabilmektir. Aynı yere bakıp, farklı şeyler görebilmektir. Empatinin temelidir. Şu küçük hikaye yeniden çerçevelenmeye güzel bir örnektir:

“Ayakkabı üreticisi bir firma, pazar araştırmaları için bir elemanını geri kalmış bir bölgeye göndermiş. Bu bölgede çağın nimetleri adına hiçbir şey yokmuş. İnsanlar yarı çıplak ve yalınayak dolaşıyorlarmış. Bölgeyi inceleyen eleman şirket merkezine şu raporu vermiş: ‘Burada ayakkabı kullanan yok. Bu bölgede ayakkabı satamayız’. Şirket, bir süre sonra başka bir elemanını aynı bölgeye göndermiş. Yeni giden eleman, bölgeyi incelemiş ve şu raporu göndermiş: ‘Bu bölgede müthiş bir potansiyel var. Hiç kimse ayakkabı kullanmıyor. Buraya derhal 40.000 çift ayakkabı gönderin.’

nlp tedavisi nedir

Yeniden çerçeveleme, olayları yaptığımız faaliyetlerin bir sonucu olarak görmektir. NLP‘nin “Sizin başarısızlık diye yorumladığınız şey, sadece bir sonuçtan ibarettir” şeklinde anlatılan varsayımı, yeniden çerçevelemenin özetidir. Edison’un yüzlerce denemeden sonra elektriği bulamaması konusunda ne düşündüğünü soranlara; “Başarısızlığa uğramadım. Sadece ampulün bulunmayacağı bir yol daha keşfettim” demiş. Demek ki, başarısızlığa uğradığımızı düşündüğümüzde, moralimizi bozmadan, içinde bulunduğumuz, (durumu, yaptığımız çalışmaların sonucu olarak göreceğiz. Nerede yanlış yaptığımızı araştıracağız.

Olaylara farklı gözlükle bakmayı deneyeceğiz. Bu konuda Einstein’in ünlü sözünü hatırlayın:
Problemleri, onu ortaya çıkaran seviyede çözemezsiniz. Bir üst aşamaya geçmelisiniz.

nlp einstein başarının sırrı

NLP uygulama ve uyarlama tekniği

NLP uygulama ve uyarlama tekniği aşamasında, yapmak istediğimiz şeyleri nasıl yapacağımızı, nelere ihtiyacımız, olduğunu anlatır. Kendimizle ilgili olarak bilmemiz gereken dört konu var. Bunları, yolculuğa çıkmadan önce yapacağımız hazırlıklara benzetebiliriz.

1. Yapacağımız şeye yeterince inanıyor muyuz?
2. Yeterince bilgili miyiz?
3. Bu işi yapabilecek becerilere sahip miyiz?
4. Kişilik özelliklerimiz nelerdir ve özelliklerinizin geliştirilmeye ihtiyacı var mı?

Bu konularda hazırlıklarınızı kontrol ettikten sonra yolculuk başlayabilir. Buradan sonra stratejilerinizi uygulamak, öğrendiklerinizi amaçlarınıza uyarlamak zamanı gelmiştir. Bu şekilde NLP uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

NLP beyin dili tekniği : Hedeflerini açık olarak belirle

nlp hedefini belirlemek

Nereye gideceğinizi bilirseniz , rotanızı daha kolay belirleyebilirsiniz. Bunun için yolculuğa çıkmadan önce nereye gitmek istediğinizi belirlemek çok önemlidir. NLP beyin dili tekniği hedeflerini açık olarak belirlemek başlangıç noktasının olmazsa olmazıdır.

NLP nedir : Harekete geç

Başlamak bitirmenin yansıdır derler. Bu ilke hayalperestlerle başaranların arasındaki farkı gösterir. Başarılı insanlar bir yerden başlayanlardır. Hedefi belirleyip harekete geçmek gerekir.

NLP tedavisi : Attığın adımları kontrol et

nlp ne işe yarar adımlarını izle kontrol et

Bir yolda yürürken, attığınız adımların sonuçları veya gelişmelerini çok iyi izlemek ve analiz etmek zorundasınız. Burada sezgileriniz, gözlemciliğiniz, aldığınız geri bildirimler çok önemlidir. Attığın adımları kontrol etme aşaması NLP tedavisinin ve NLP tekniğinin çok önemli bir aşamasıdır.

NLP ne işe yarar : Davranışlarında esneklik geliştir

Attığınız adımların sonuçlarını erken görmek, başarısızlık olarak algıladığınız durumdan kurtulmak için taktik değiştirmenizi sağlayacaktır. NLP ne işe yarar? Daha önce de belirtmiştik, olayı başarısızlık olarak görmek değil, başarısızlıktan başarı çıkartmak. Davranışlarında esneklik geliştirmek sizi başarıya götürecek en net yoldur.

Psikoloji ruh sağlığı hakkında bilgiler veren web sitesi.