Sineklerin Tanrısı Deneyi

Sineklerin Tanrısı Deneyi

Sineklerin Tanrısı, Sosyal kimlik kuramı olarak da geçen bu deney Robbers Cave deneyi olarak da bilinir. Deneyin ortaya çıkarttığı sonuç kutuplaşmanın ne kadar kolay bir şekilde oluşturulabileceğini kanıtlamaktadır.

Oklahama’da bir parkta çocuklarla yapılan deneyde, 11 yaşındaki çocuklar ilk önce, belirlenen bir düşmana karşı bir araya getirilmiştir. Daha sonra araştırmayı yapan kişilere karşı bir araya getirilmiştir ve son olarak da çocuklar iki gruba ayrılarak birbirlerine karşı getirilmiştir.

Robbers Cave deneyi

Yapılan bu deney göstermiştir ki; gerekli motivasyonla insanlar kolay bir şekilde kutuplaşabilirler. İnsanların yapısında grup kimliğine girmek açısından bir açıklık vardır. Gereken ve yeterli derecede dış uyaranla birlikte grup dışında belirlenen kişi/kurum vs. karşı grupça ön yargı oluşturabilir ve onu dışlayıp kötü şekilde davranabilir.

Kutuplaşma Deneyi

Deneyin isminin Sineklerin Tanrısı olmasının sebebi de insanların sinekler gibi bir araya getirilebilmesinden dolayıdır. Ve bir araya getirilen kişilerin bir sinek topluluğu gibi bir arada hareket etmesinin sağlanabilmesidir. Kutuplaşma deneyi tarihin başından beri en büyük gruplardan en küçük gruplara kadar pek çok kez gözlemlenmiştir ve hala da gözlemlenmeye devam etmektedir.

Psikoloji ruh sağlığı hakkında bilgiler veren web sitesi.