Sosyal Algı Nedir? Sosyal Etkileşim Ve Psikoloji

Sosyal Algı Nedir? Sosyal Etkileşim Ve Psikoloji

sosyal algı nedir

Sosyal algı nedir? Nedensel çıkarımlar yaparak, sözlü olmayan sosyal etkileşim ile “neden” sorusunu sorarak kişiyle ilgili psikoloji ve sosyoloji verileriyle bir algı oluştururuz.

Sosyal algı nereden gelmiştir? İlk insanların sözlü iletişim kuramaması, hareketlerden sonuçlara ve çözümlere kaçarak veya kendilerine fayda sağlayarak ulaşabilmesi temellidir.

Elbette bir kişiyle konuşmadan ve ona sorular sormadan edineceğimiz bilgiler bir önyargı veya yanlış bilgiler silsilesine sebep olabilir. Örtük kişilik kuramı bu bilgileri doldurmamıza yardımcı olabilir.

Nasıl ki sosyal kimlik teorisinde kişi “diğerlerine” bir genelleme ile bakıyorsa, her bireyin kendine has veriler doğrultusunda, kişisel neden sonuç ilişkisine sahip olduğu bir gerçektir.

Sosyal algı etkileşim ve psikoloji ne işe yarar?

Diğer insanların durumlar karşısında nasıl hareket ettiğini, nasıl hissettiğini ve düşündüğünü anlamamızı sosyal algı etkileşim ve psikoloji sağlar.

Örtülü kişilik teorisi bize kişi hakkında fikirler verebilir ancak “neden” sorusunu kendimize olduğu gibi karşımızdaki kişi için de sormamız asıl cevaplara ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Kişileri kategorilendirmek bizim için daha kolay bir çözüm olsa da, çünkü bu şekilde daha sonraki hareketlerini daha kolay tahmin edebiliriz, her kişinin bir gruba ait olsa dahi kendi içinde farklılıklar barındırdığını bilmemiz gerekir.

  • Sözsüz iletişim
  • Mimikler
  • Göz teması
  • Beden dili
  • Dokunma

Sosyal algıda fikir sahibi olmamızı sağlayan araçlardır. Ancak temeli, kendimiz için fayda sağlamak olan bu davranış biçiminde, yanılmamız ve yanlış sonuç çıkartmamız da olasıdır.

Beden dili ve sözsüz iletişim

Beden dili, kişi hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olabilen sözsüz iletişim araçlarından biridir. Ancak gözlemleme yöntemiyle her zaman doğru bilgiye sahip olamayız.

Çünkü hem kültürel olarak farklılıklar söz konusu olabilir hem de kişi kendi ailesinin öğretileri ile veya sadece o anda öyle bir mimik veya tavır, hareket sergilemiş olabilir.

beden dili sözsüz iletişim

Örnekler açısından bakarsak; bizi dinleyen bir kişinin kollarını bağlamış olması bize, kendisini kapattığı ve bizi dinlemediği fikrini verebilir. Oysa o kişi en iyi bu şekilde kendini vererek dinleyebiliyor olabilir.

Sosyal bir ortamda, diyelim ki bir bardayız; içeri biri girdi, bizim dikkatimizi çekti. O kişi de bize baktı ve gülümsedi. Bu, onun bizi beğendiği anlamına gelmiyor olabilir. Kişi henüz geldiği yabancı ortamda kendini güvende hissetmek için kısa bir iletişim kurmuş olabilir.

Her birey gün içinde farklı hissedebilir (bu onların bipolar kişilik bozukluğuna sahip olduklarını göstermez), herhangi bir anda kişinin herhangi bir modunda onunla ilgili karar vermemiz yanlış olabilir.