İlişkileri Zedeleyen 7 Davranış

İlişkileri Zedeleyen 7 Davranış

Gerek kadın erkek ilişkileri olsun, gerek arkadaşlık ilişkileri olsun bazı davranışlar tüm ikili ilişkiler açısından zedeleyici olabilir. Özellikle karşı tarafın ne düşünebileceğini veya hissedebileceğini düşünmeden yani empatiden uzak tutumlar, ilişkilerin bozulmasına yol açar.

Resimli açıklamalarla, ilişkilerde yapılan hatalara birlikte bakalım.

İlişkiyi zedeleyen yapılmaması gereken davranışlar

1. İşi düştüğünde aramak veya görüşmek.
işim düştü
2. Bir anda öfke patlaması yaşamak ve sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranmak.
öfke patlaması
3. Kin tutmak, küçük sorunları bile unutmamak ve onları takılıp kalarak ileriye bakamamak.
kin tutmak
4. Empati kuramamak ve düşüncesizce davranmak.
empati kuramamak
5. Yüzüne gülüp, arkasından konuşmak. Samimi ve dürüst olmamak.
ikiyüzlülük
6. Bir eleştirmen veya jüri gibi davranmak.
eleştirmenlik taslamak
7. Karşıdakini dinlememek ve sadece kendi sorunlarına odaklanmak.
dinlememek
Bu davranış hataları, ilişkileri en çok zedeleyen davranışlardır. İlişkiler alış-veriş üzerine kuruludur. Bencil ve empatiden uzak bir insanın ilişki kurabilmesi mümkün değildir. Kursa bile bunlar, geçici ilişkiler olacaktır.