Sanat Neden Gereklidir?

Sanat Neden Gereklidir?

Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb. anlatımda kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılık. (TDK)

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.. Yani sanat toplumu ve insanı aydınlatan bir ışık gibidir. (Albert Camus)

Sanatın insanlara ve topluma olan faydaları, sanat akımları ve tarihteki önemli sanatçılar

Sanat akımları 3’e ayrılır. Görsel sanatlar. Mimari, resim, heykel, hat, minyatür bu sanat türüne örnektir. Peki görsel sanatlar bizlere ne kazandırır?

İlk başta çocuklarda bilinçaltında saklı olan duyguların dışa vurulmasını sağlar özelliklede resim sanatı burada önemli bir yer tutar. Yetişkinlerde ruhsal bir rahatlama sağlanır. İnsanda bir disiplin oluşmasını sağlanır. Topluma vermek istediğimiz mesajları görsel sanatlar sayesinde verebiliriz. Ayrıca bazı ruh hastalıkları tedavisinde görsel sanatların önemli bir yeri vardır.

sanatın faydaları sanat akımları

İşitsel Sanatlar. Sese biçim verme önemli bir yer tutar. Malzemesi ses ve söz dür. Müzik ve edebiyat bu sanata örnektir.
Peki işitsel sanatlar bizlere nasıl katkı sağlar? ‘’Müzik ruhun gıdası’’ derler bu çok doğru bir sözdür.
Çünkü müzik dinlemek bizlere hem ruhsal hem de fizikler birçok yarar sağlar.
Bir kere müzik dinleyen birisi hayata daha ılımlı bakar, günümüzün büyük bir problemi olan stersi azaltır. Çocuklara da zeka gelişimine yardımcı olur. Müzik kulağımız gelişir.
Bazı müzik türleri iş yaparken konsantrasyonumuzu artırır. Matematiksel zekayı artırır. Kalp atışı ve metabolizmayı düzenler.

Dramatik Sanatlar. Burada hem işitsel hem de görsel öğeler önemlidir bu yüzden bu türe karma sanatlarda denir.
Tiyatro, dans, bale, sinema ve opera bu sanat türüne örnektir.
Dramatik sanatlar bizlere düşünerek, okuyarak yorumlamayı öğretir. Birlik ve beraberlik duygusunu artırır.
Algılama yeteneğimizi artırır. Estetik algılama yeteneğimizi geliştirir. Stresi azaltır. Özgüveni artırır.

Sanatçı kime denir? Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimsedir.

Sanat Akımları

Rönesans: 15.YY da ortaya çıkmıştır. Klasizm olarakta bilinir. Antik Yunan ve Roma sanatının yeniden doğuşu anlamına gelir. Matematik ve ölçü önemlidir. Bu akım ile birlikte Avrupa’da bilim ve sanatta artış yaşanmıştır.
Michelangelo ve Barok Akımı: Michelangelo 1475 yılındı günümüzdeki İtalya’da doğar. Heykeltraşlık, ressamlık ve mimarlık yapmıştır. 26 yaşında iken en önemli eseri olan Davut heykelini yapar.
Antonio Canova ve Neo Klasizm: Antonio Canova 1757 yılında İtalya’da doğmuştur. Eserleri Neoklasizm’in simgesi haline gelmiştir. Papaya yaptırdığı mezar ve Theseus ve Minotaur adlı heykeli ile tanınmıştır. Birçok eser vermiştir. Hayatının büyük kısmını İtalya’da geçirmiştir.
Jean Jacques Rousseau ve Romantizm: Jean Jacques 1712 yılındı Cenevre’de doğmuştur. Annesi doğumdan birkaç gün sonra vefat etmiştir. Babası Topkapı Sarayın’da saat tamirciliği yapıyordur. Çocukluğu babasının yanında geçmiştir. Felsefe ve edebiyatla ilgilenmiştir.
Fransa, İtalya ve İngiltere’de yaşamıştır. Romantizm akımından etkilenmiştir. En önemli eseri Topluluk Sözleşmesidir.
Realizm: 19.YY ın ikinci yarısında sanayi devrimi ile oluşmuştur. Sanayi devrimi ile toplumsal sınıflaşmasına tepki olarak sanatçılar insanların durumunu gözler önüne serer.
Vincent van Gogh ve Empresyonizm: 1853 yılında Hollanda’da doğmuştur. İlk başta eserlerinde koyu renkleri tercih etmiştir. Daha sonra izlenimcilik akımının etkisiyle açık renklere geçmiştir.
Bir arkadaşıyla arasının açılmasından dolayı sol kulağını kesmiştir. Hayatı boyunca 900 suluboya 1100 karakalem çalışması yapmıştır. 1890 yılında 37 yaşında intihar ederek ölmüştür.

sanat neden gereklidir

Empresyonizm 19.YY ın sonunda ortaya çıkmıştır. Sanatçılar güneş ışığının cisimlere olan değişimini yakalamaya çalışmışlardır. Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Arthur Rimbauld, M. Marvel bu akımın önemli temsilcileridir.
Puantaizm: Empresyonizme tepki olarak çıktı. Işık yerine renge önem vermişlerdir.
Post Empresyonizm: Empresyonizm’in sınırlarının dışına çıkarak doğayı kendilerine göre yorumlamışlardır. Van Gogh önemli bir temsilcisidir.
Henri Matisse ve Fovizm: 1869 yılında Fransa’da doğmuştur. Avukatlık eğitimi almış hobi olarak çizimle uğraşmıştır. Yaşadığı bir kaza sonucu uzun süre yatalak olarak kalmış bu zamanda çizimlere ağırlık vermiştir. Derain, Vlaminck ve Marquet ile birlikte çalıştı.
Dadaizm: Birinci Dünya Savaşının yıkıcı etkilerini göstermek için aykırı şeyler yaparak tepkilerini göstermektir.
Edvard Munch ve Ekspresyonizm: 1863 yılında Norveç’te doğmuştur. Eserlerinde aşk, ölüm, melonkoli işlemiştir. İlk başta empresyonist sanatçılarla ilgilenmiş daha sonra bunlardan tamamen uzaklaşarak eserlerindeki görüş sahasını belirlemeyip coşku ve
heyecanı daha farklı yansıtmıştır. Kadın onun gözünde kötü, cinsel, şeytanı bir varlıktır bu yüzden eserleri karanlık ve üzücüdür. 1944 yılında vefat etmiştir.
Empresyonizm’e tepki olarak çıkmıştır. Nesneler sanatçının algıladığı şekilde gösterilmiştir.
Alman Dışa Vurumculuğu: Kendine özgü bir akımdır. Başkaldırma bulundurur. Renkler geniş yüzeylere işlenir.
Fütürizm: Her şeyin sürekli değiştiğini savunan bir akımdır. Bu akım ile sanata enerjik bir ruh gelmiştir.
Metafizik Resim: Fütürizm’e tepki olarak doğdu. Boş meydanlar, kentler vardır, yalnızlık, sonsuzluk, sınırsızlık duyguları işlenir.
Pablo Picasso ve Kübizm: Picasso 1881 yılında İspanya’da doğdu. Çocukluktan itibaren resim ile uğraştı. 1900 yılında Fransa’ya gitti burada sirk yaşamını ve hüznü anlatan eserler yaptı. 1907 yılında Braque ile Kübizm’in temellerini atmıştır ve bu yönde eserler vermeye başlamıştır.
1920 yıllarda klasisizm akımına geri döner. En önemli eseri Guernica’dır.
Kübizm duygulardan çok akıla dayalıdır. Nesneleri değişik açılardan geometrik cisimler ile göstermişlerdir. Picasso ve Braque tarafından ortaya çıkmıştır.
Soyut Resim: Çizgi ve renklerin göze hoş gelecek şekilde sanatçının doğayı soyutlayarak gösterdiği akımdır.
Salvador Dali ve Sürrealizm: 1904 yılında İspanya’da doğmuştur. Ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve sinema ile ilgilenmiştir. Walt Disney ile çalışmalar yapmıştır. San Fernando Akademisin’de eğitim almış ama daha sonra politik sebeplerden dolayı okuldan atılmıştır.
Bir süre hapiste kaldıktan sonra ilk sergisini açmıştır. Lükse düşkünlüğünden dolayı çok tepki almış ve kısa sürede tanınmıştır. En önemli eseri Belleğimin Azmi’dir. 1989 yılında vefat etmiştir.
Sürrealizm sanatçının nesneleri kendi düşsel dünyasına taşıyarak bizlere gösterdiği sanat akımıdır.
Jackson Pollock ve Action Painting: 1912 yılında Amerika’da doğmuştur. Soyut Dışavurumcu ressamdır. Alışılagelmiş boya ve fırça kullanımından farklı olarak yere serdiği büyük bezlere damlatma, sıçratma gibi tekniklere yeni bir akımın öncüsü sayılmıştır.
Birçok sergi açmıştır. Pollock adlı film onun hikayesini anlatmaktadır. 1956 yılında trafik kazası sonucu vefat etmiştir.
Action Painting Soyut dışavurumculuğun bir türüdür. Resmin anlamı yoktur. Boyalar akıtılarak yapılır.

Sanat, kendimizi tanıma ve ifade edebilme yeteneğimizi geliştirir.

sanat nedir
The Arts

Sanatla ilgili önemli sözler

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon)
Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. (Friedrich Schiller)
Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. (İbn-i Sina)
Efendiler; hepiniz milletvekili olabilirsiniz; bakan olabilirsiniz; dahası, Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız” / M.K. Atatürk

Psikolojibilgisi.com | Psikoloji Kişisel Gelişim ve Farkındalık Konularında Bilgi Alabileceğiniz Psikoloji Sitesi