Fobi Nedir?

Yunanca phobus belirli bir nesne ya da durum karşısında, mantıksal bir nedeni olmaksızın gelişen ve engellenemeyen güçlü korku bunaltısıdır.

Fobiler neden olur?

Nevroz türünden hafif bir ruhsal bozukluk olarak kabul edilen fobilerin öğrenilmiş duygusal yanıtlar olduğu, gerçek bir tehlikeden kaynaklanan korkunun zamanla başka nesne ve durumlara aktarılmasıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Mesela mantıksız ve aşırı bir su korkusu, sonradan unutulmuş olsa da çocuklukta geçirilmiş bir boğulma tehlikesine bağlı olabilir.

Fobi nasıl yenilir geçer?

Fobilerin yenilmesinde çeşitli davranış terapisi yöntemleriyle genellikle olumlu sonuçlar alınır. Bu tedavilerde hasta, korkusunun kaynağı olan nesne ya da durumla hiçbir tehlike yaratmayacak koşullarda sürekli karşı karşıya getirilir ve tedavi öğrenilmiş olan bu tepkisel davranış tümüyle silininceye kadar sürdürülür.

fobiler

Psikiyatrlar bütün fobileri tek bir nevroz tipi olarak tanımlasalar da, korku yaratan nesne veya durumun Yunanca adına “fobi” sözcüğü eklenerek yüzlerce sözcük türetilmiştir.

Fobi çeşitleri

Bu terminolojinin en yaygın örnekleri : akrofobi (yükseklik korkusu), klostrofobi (kapalı alan korkusu), niktofobi (karanlık korkusu), oklofobi (kalabalık korkusu) ve zoofobidir (hayvan korkusu).

Açık alanlarda ya da genel yerlerde bulunma korkusu olan agorafobi, çoğu kez hastanın evden çıkmasını bile engelleyerek yaşamını kısıtlayabilir. Okul fobisi ise ana-babasına aşırı bağlı çocuklarda görülür.

Psikolojibilgisi.com psikoloji hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgi sitesidir.