Rasyonel Emotif Terapi

Rasyonel Emotif Terapi

Rasyonel emotif terapi veya diğer adıyla rasyonel duygusal terapi 1955 yılında Albert Ellis tarafından akılcı terapi olarak geliştirilmiştir. Kısaca REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy olarak geçen bu terapiye göre sorunların temelinde inanç sistemi ve düşünceler yer alır.

RET üst düzeyde öğretici ve eylem yönelimli bir tedavi modelidir. Mantıksal duygusal terapi veya akılcı duygusal terapi olarak da geçer rasyonel emotif terapi.

Rasyonel Emotif Terapi

ABC Metodu nedir?

A – Activating event (tetikleyen unsur ve durumlar)
B – Belief of the event (duruma olan inanç veya durumun açıklaması)
C – Consequence (sonuç)

ABC metoduna göre, yaşadığımız dünyayı büyük ölçüde duygularımıza bağlı olarak tanımlarız. Hayata karşı pozitif veya negatif bakıyor olabiliriz. Ve eğer negatif bakıyorsak, bu kendimizle de olumsuz şekilde konuşmamıza, daha çok olumsuz düşünmemize ve sonuç olarak da daha çok negatif sonuca yol açacaktır.

Psikolojibilgisi.com | Psikoloji Kişisel Gelişim ve Farkındalık Konularında Bilgi Alabileceğiniz Psikoloji Sitesi